Používáme cookies, abychom mohli obsah stránky přizpůsobit Vašim potřebám.
Doprava zásilek na Slovensko

Vážení zákazníci ze Slovenské republiky, objednané zboží Vám rádi pošleme, ovšem musíme Vás upozornit, že doprava vychází poněkud dráž. K ceně zboží je účtováno dopravné ve výši 345,- Kč. To je průměrná částka, u těžších balíků to je mnohem víc a rozdíl nad 345,- Kč za vás hradíme my. Z tohoto důvodu je minimální hodnota objednávky 900,- Kč bez dopravného. Objednávky v nižší hodnotě než 900,- Kč budou stornovány, po doplacení dopravy by nám totiž nezůstal žádný zisk. Objednané zboží je nutno uhradit předem na náš účet v Tatrabance na Slovensku. Je to bankovní účet ve vaší zemi, takže neplatíte žádné vysoké poplatky za platbu do zahraničí!

Proformafakturu s údaji potřebnými pro provedení úhrady posíláme zvlášť e-mailem, jakmile zkompletujeme veškeré objednané zboží z objednávky. Pokud nějaká položka je právě vyprodaná, odesíláme proformafakturu až pro vás chybějící zboží zajistíme. Proto se nelekejte, že třeba nějaký den dva zálohová faktura nepřijde.  Fakturovaná částka za zboží a dopravu je na faktuře vždy převedena z Kč na EUR. pdle aktuálníh kurzu.Vaše objednávka je vyexpedována teprve po připsání platby na náš účet. Doba doručení na Slovensko je zpravidla do tří až čtyř pracovních dnů od dne expedice objednaného zboží. Balíky na Slovensko posíláme pouze přepravní službou. Pyrotechniku nelze do zahraničí zasílat Českou poštou.

Pokud máte v ČR příbuzné, nebo známé a existuje možnost zboží objednat a dovézt přes ně, je to asi nejschůdnější řešení, jak objednanou pyrotechniku k Vám na Slovensko dopravit a neplatit drahou dopravu.Pokud byste měli cestu přes Brno, je rovněž možné domluvit osobní odběr a platit třeba i v EUR.

Na dobírku zboží na Slovensko nezasíláme. Nežádejte to prosím. Objednávky ze Slovenské republiky odesíláme až po úhradě proformafaktury. Pro Vaši informaci, z deseti proformafaktur jsou uhrazeny tak asi tři, na ostatní objednávky se zákazníci prostě vykašlou a ani se neobtěžují napsat o jejich stornování. Prostě objednávku berou velmi nezávazně, objednají si zboží, a pak když vidí, že by platili 345,- Kč dopravu, tak si to najednou rozmyslí. A tu zpáteční cestu nepřijaté zásilky ze Slovenska musíme znovu zaplatit. Vím, že pyrotechnika je na Slovensku mnohem dražší, než u nás, ale pokud nemáte důvěru v platbu zboží předem, nikdo Vás do objednávání nenutí. Platba faktury předem je naprosto běžná věc a mezinárodní obchodování po internetu ani nefunguje jinak. Kromě toho, jsem zvědavý, jak byste si asi objednali cokoli z jiné cizí země v Evropě, nebo třeba z USA na dobírku, to je prostě nesmysl. Víte to, a ani by Vás nenapadlo dobírku požadovat.. Přejeme všem našim zákazníkům ze Slovenské republiky prožití příjemných zážitků s naší pyrotechnikou.

 

text ve slovenštině:
Upozorňuji, berte to jako srandu a vycházejte z českého textu, ten překlad místy nedává smysl!!!

Od dob kdy jsme žili v Československu a Slovák Čechovi rozuměl uplynula nějaká doba. A pro dnešní pro maldou generaci by už mohla být čeština problém. Proto vám přikládám text přeložený pomocí Google Translatoru do slovenštiny. Je tam spousta špatných obratů, ale co bychom chtěli po strojovém pořekladu. Ovšem ani ve snu by mě nenapadlo, že translator automaticky převede měnu, například v textu uvedených 345,- Kč na  345,- Sk. a slova "pokud máte v ČR příbuzných" přeloží jako "pokiaľ máte v SR príbuzných"...

 

Czech to Slovak translation


Vážení zákazníci zo Slovenského republiky, objednaný tovar Vám radi pošleme, avšak musíme Vás upozorniť, že doprava vychádza trochu drahšie. K cene tovaru je účtované dopravné vo výške  345, - Sk. To je priemerná suma, u ťažších balíkov to je oveľa viac a rozdiel nad 345, - Sk za vás hradíme my. Z tohto dôvodu je minimálna hodnota objednávky 900, - Sk bez dopravného. Objednávky v nižšej hodnote ako 900, - Sk budú stornované, po doplatení dopravy by nám totiž nezostal žiadny zisk. Objednaný tovar je nutné uhradiť vopred na náš účet v Tatrabanke na slovenský. Je to bankový účet vo vašej krajine, takže neplatíte žiadne vysoké poplatky za platbu do zahraničia! Proformafaktúru s údajmi potrebnými pre vykonanie úhrady posielame zvlášť e-mailom, akonáhle skompletizujete všetky objednaný tovar z objednávky. Ak nejaká položka je práve vypredaná, odosielame proformafaktúru až pre vás chýbajúci tovar zaistíme. Preto sa neľakajte, že treba nejaký deň dva zálohová faktúra nepríde. Fakturovaná čiastka za tovar a dopravu je na faktúre vždy prevedená z Sk na EUR. Vaša objednávka je vyexpedovaná až po pripísaní platby na náš účet. Doba doručenia na Slovensko je spravidla do 3 - 4 pracovných dní od dňa expedície objednaného tovaru. Balíky na Slovensko posielame len prepravnou službou. Pyrotechniku nemožno do zahraničia zasielať poštou. Pokiaľ máte v SR príbuzných, alebo známych a existuje možnosť tovar objednať a doviezť cez ne, je to asi najschodnejšie riešenie, ako objednanú pyrotechniku k Vám na Slovensko dopraviť a neplatiť drahú dopravu.Pokud by ste mali cestu cez Brno, je tiež možné dohodnúť osobný odber a platiť napríklad aj EUR. Na dobierku tovar na Slovensko nezasielame. Nežiadajte to prosím. Objednávky zo Slovenského republiky odosielame až po úhrade proforma faktúry. Pre Vašu informáciu, z desiatich proformafaktúru sú uhradené tak asi tri, na ostatné objednávky sa zákazníci jednoducho vykašlite a ani sa neobťažujú napísať o ich stornovaní. Proste objednávku berú veľmi nezáväzne, objednajú si tovar, a potom keď vidí, že by platili 345, - Sk dopravu, tak si to zrazu rozmyslí. A tú spiatočnú cestu neprijaté zásielky zo Slovenska musíme znovu zaplatiť. Viem, že pyrotechnika je na Slovenskom oveľa drahšie, než u nás, ale ak nemáte dôveru v platbu vopred, nikto Vás do objednávania nenúti. Platba faktúry vopred je úplne bežná vec a medzinárodné obchodovanie po internete ani nefunguje inak. Okrem toho, som zvedavý, ako by ste si asi objednali čokoľvek z inej cudzej krajiny v Európe, alebo napríklad z USA na dobierku, to je jednoducho nezmysel. Viete to, a ani by Vás nenapadlo dobierku požadovať. Prajeme všetkým našim zákazníkom zo Slovenského republiky prežitie príjemných zážitkov s našou pyrotechnikou.