Používáme cookies, abychom mohli obsah stránky přizpůsobit Vašim potřebám.
Komunikační trubice

Komunikační trubice je papírová trubička o průměru cca 8 – 12 mm, délky od 50cm do 100 cm. Slouží k vytvoření komunikačního svodu pro rychlé přenesení plamene mezi dvěma či více pyrotechnickými předměty. Komunikační trubice se stopinou uvnitř také bývá součástí kulových či válcových pum a pozemních min. Princip je následující. Pokud komunikační trubicí provlékneme stopinu, tak tato při hoření v malém prostoru komunikační trubice vzplane téměř okamžitě po celé své délce. Je to dáno tím, že plynné zplodiny vzniklé při hoření stopiny nemohou volně odcházet. Uvnitř komunikační trubice se proto zvýší tlak – hoření probíhá v malém prostoru vymezeném trubicí. A zvýšení tlaku má za následek i zvýšení rychlosti hoření, stopina uzavřená v komunikačce shoří velmi rychle. Naopak stopina zapálená volně položená na vzduchu, kdy plynné zplodiny mohou volně odcházet do okolí, shoří rychlostí cca 1metr za 20 až 30 sekund. Propojení pyrotechnických těles pomocí komunikačního svodu je patrné z vyobrazení. V požadované vzdálenosti – tak jak mají být pyrotechnické výrobky od sebe vzdáleny se komunikační trubice prostřihne – udělá se otvor, aby se mohla dovnitř protáhnout zápalnice pyrotechnického tělesa. Pak se protáhne komunikační trubicí stopina a prostřiženými otvory provlékne dovnitř zápalnice pyrotechnických předmětů, které se mají odpalovat.

komunikační trubice s prostřihy nasazená komunikační trubice na pyrotechnické výrobky

 

Spoj se lehce zafixuje například lepící páskou. K zeleným mikrozápalnicím na pyrotechnických předmětech je vhodné připevnit pro spolehlivý zážeh kousek stopiny. Je-li komunikační svod delší než 1 metr – při odpalování více pyrotechnických těles, je třeba papírovou komunikační trubici několikrát podélně naříznout žiletkou, nebo prostřihnout nůžkami přibližně v délce 5 – 8 cm a ve vzdálenosti 35 – 50 cm od sebe. Při hoření dlouhé stopiny v uzavřeném prostoru se někdy může zvýšit tlak natolik, že komunikační trubice se stopinou doslova odstřelí od zápalnice pyrotechnických předmětů a nestačí tak dojít k jejich zažehnutí. Podélným naříznutím se dosáhne mírného snížení tlaku plynů uvnitř komunikační trubice. Rychlost prošlehnutí plamene po celé délce komunikačního svodu se téměř nesníží.

Napojení několika komunikačních trubic

Potřebujeme-li například délku komunikačního svodu 3 metry, musí se napojit stopiny. Je možné jejich přeložené konce k sobě spojit (třeba slepit lepící páskou) a pak navléct komunikační trubice. Ale pokud spoj vychází na místě, kde má být zápalnice od zažehovaného pyrotechnického tělesa, nemusel by zážeh být spolehlivý. Postupuje se tak, že komunikační trubice se zkrátí, aby uvnitř zasunutá stopina přečnívala ven cca 3 cm, ohneme ji mimo trubici směrem zpět a takto upravený konec vsuneme do další komunikační trubice se stopinou. Spoj samozřejmě zafixujeme lepící páskou. V připojované komunikační trubici musí stopina částečně zasahovat do předcházející komunikační trubice, aby došlo k překrytí stopin a jejich spolehlivému napálení. Tímto způsobem se postupuje až do potřebné délky komunikačního svodu. Nesmí se zapomenout tak dlouhou trubici v úsecích 35 – 50cm naříznout, aby nedošlo tlakem k rozstřelení trubice – pyrotechnická tělesa by nemusela být zažehnuta. Postup při napojování nejlépe objasní obrázek. Komunikační svody u pum a

pozemních min slouží pro přenos ohně k černému prachu do výmetové části. Délka komunikačního svodu se zhotovuje podle potřeby. Musí však být dostatečně dlouhá, aby o kousek přesahovala ústí moždíře, když je puma nabitá (zasunutá v moždíři až na dno). Dnes se dají koupit již předem připravené komunikační svody namotané v určitých délkách na cívce. Práce je pak jednodušší. Z cívky se oddělí potřebná délka komunikační trubice se stopinou uvnitř, je-li potřeba propojit více těles, tak se udělají přesně potřebné prořezy až ke stopině a při delším svodu ještě prořezání ke snížení tlaku během hoření stopiny. Tyto předem přichystané komunikační svody se někdy také již přímo ve výrobě opatřují ochranou proti vodě, bývají potaženy plastovou folií. Cenově přitom nevycházejí dráž, než pracně zhotovené komunikační svody ze samostatně dodaných stopin a komunikačních trubic.