Používáme cookies, abychom mohli obsah stránky přizpůsobit Vašim potřebám.
  • ohňostroj Signature Range 98 ran, 25mm
    ohňostroj Signature Range 98 ran, 25mm
  • Signature Range 98 ran, 25mm
    Signature Range 98 ran, 25mm

Signature Range - 98 ran / 25 mm

Zahradní ohňostroj - 98 ran

Kategorie: Zahradní sestavené ohňostroje|Kompakty (celá nabídka)|Kompakty (celá nabídka) » Kompakty 66 a více ran

Kód: C9825SIG/C
Dostupnost: skladem
2662,- Kč

Zahradní ohňostroj - 98 výstřelů - limitovaná edice

Krabici otevřete, vyjměte ohňostrojnou baterii ven a postavte ji na pevný povrch. Dbejte na bezpečnou vzdálenost od diváků, budov, stromů, elektrického vedení a také dostatečně daleko od aut. 
Po zapálení zápalnice ohňostrojná baterie postupně vystřeluje bare
vné pivoňky, zlaté vrby, stříbrné blikavky a další světelné efekty. Na obloze se vám rozsvítí celkem 7 různých střídajících se  ohňostrojných efektů.

 

Varování:  H204 - Nebezpečí požáru nebo zasažení žásticemi.   P210 - Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm. Zákaz kouření.  P234 - Uchovávejte pouze v původním balení.  P370 + P372 + P373 + P380 - V případě požáru: Nebezpečí výbuchu. Vykldte prostor. Požár NEHASTE, dostane-li se k výbušninám. P101 + P102 + P103 - Je -li nutná lékařská poomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. Před použitím si přečtěte údaj na štítku.

 

Varování: Varování:  H204 - Nebezpečí požáru nebo zasažení částicemi.   P210 - Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm. Zákaz kouření.  P234 - Uchovávejte pouze v původním balení.  P370 + P372 + P373 + P380 - V případě požáru: Nebezpečí výbuchu. Vykdte prostor. Požár NEHASTE, dostane-li se k výbušninám. P101 + P102 + P103 - Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. Před použitím si přečtěte údaj na štítku.

 

Technická data
Ráže 25 mm
Rozměry 45 x 23 x 17 cm
Hmotnost pyrotechnických složí 1960 g
Kategorie nebezpečnosti: F3
Prodejné osobám starším 21 let
Doba trvání efektu: 70 sekund


Ostatní zákazníci přikoupili